امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
سیستم نمونه گیری مکانیزه

 

سیستم نمونه گیری آزمایشگاه مرکزی ( رفرانس ) کرمانشاه ، مکانیزه شد .

 

 

 

 

کلیه باجه های نمونه گیری مرکز مجهز به سیستم All In One  و بار کدخوان لیزری حرفه ای گردید . این سیستم که برای اولین بار در غرب کشور راه اندازی گردیده ، باعث افزایش دقت و سرعت در نمونه گیری و کاهش قابل ملاحظه ای در خطا و همچنین کاهش مدت زمان انتظار بیماران میگردد .