امروز : دوشنبه ، 25 تیر 1403        ساعت :
راه اندازی آزمایشات مولکولی و ژنتیک

مولوکولار    

راه اندازی آزمایشات مولکولی و ژنتیک  

دراین آزمایشگاه امکان پذیرش و انجام  آزمایشات زنتیک و مولکولی جهت مراجعین استان کرمانشاه و استان های همجوار ه فراهم گردیده است. 

آزمایش های ذیل ، پیش از این در بخش دولتی قابل انجام نبوده و  بیماران با متحمل شدن هزینه بسیار بالا به مرکز کشور مراجعه می نمودند، که خوشبختانه با راه اندازی این  آزمایشات ( توسط  آقایان دکتر علی بخشی و دکتر رضوانی ) هم اکنون با پرداخت هزینه بسیار کمتر و با بهترین و به روزترین تجهیزات آزمایشگاهی  در آزمایشگاه رفرانس ( مرکزی) انجام می پذیرد .  

 

 

لیست آزمایشات مولکولی قابل انجام در آزمایشگاه مرکزی :

 

 

Test 01 : Quantitative BCR-ABL ( 210 ) by Real Time PCR

Test 02 : Quantitative BCR-ABL ( 190 ) by Real Time PCR

Test 03 : JAK2 Mutation Detection by Real Time PCR

Test 04 : M.TB Detection by Real Time PCR

Test 05 : CMV Detection by Real Time PCR

Test 06 : HSV 1/2 RG Detection by Real Time PCR

Test 07 : HPV 16 Genotyping by Real Time PCR

Test 08 : HPV 18 Genotyping by Real Time

Test 09 :  Toxoplasma Gondii Detection by Real Time PCR

Test 10 :  H.Pylori Detection by Real Time PCR

 (Test 11 :  H.Pylori (Stool) Detection by Real Time PCR (New

Test 12: Quantitative HBV by Real Time PCR

Test 13: Qualitative HBV by Real Time PCR

Test 14: Quantitative HCV by Real Time PCR

Test 15: Qualitative HCV by Real Time PCR

Test 16 : HCV Genotyping

     

لیست آزمایشات ژنتیک قابل انجام در آزمایشگاه مرکزی: 

 

(بررسی  بیش از 15 سلول) Test 01: Karyotype /G-Banding

(بررسی  کمتر از 15 سلول) Test 02: Karyotype /G-Banding

(مرحله اول بتا تالاسمی) Test 03: Beta thalassaemia First

    (مرحله دوم بتا تالاسمی) Test 04: Beta thalassaemia Second

(مرحله اول آلفا تالاسمی) Test 05: Alpha thalassaemia First

(مرحله دوم آلفا تالاسمی) Test 06: Alpha thalassaemia Second

(مرحله اول فنیل کتونوری) Test 07: Phenylketonuria (PKU) First

(مرحله دوم فنیل کتونوری) Test 08: Phenylketonuria (PKU) Second