امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
دی سال 1397

بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

  

 

 

 "کارگاه آموزشی "تداخلات دارویی و غیر دارویی و تاثیر آن در نتایج آزمایشات   

تاریخ : 1397/10/22

 

01 تداخلات دارویی ( الف ) جناب آقای دکتر رضوانی دانلود
02 Liver and Cardiac Function سرکار خانم دکتر رحیمی دانلود
03 Thyroid Seminar Lab Center جناب آقای دکتر ویسی دانلود
04 تداخلات دارویی ( ب ) - عوامل مداخله گر جناب آقای دکتر رضوانی دانلود

 

   

 
 
 در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای مهندس شاهمرادی تماس داشته باشید