امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
اردیبهشت سال 1397

 بسمه تعالی

 آزمایشگاه مرکزی

  

 

 

 

     کارگاه میکروب شناسی و دستورالعملهای جدید

   تاریخ : 1397/02/25   

 

 01  کنترل کیفی محیط کشت جناب آقای دکتر نصراله سهرابی دانلود
02 کنترل کیفی کشت خون  سرکار خانم خزاعی دانلود
03 استانداردهای فنی و دستورالعملهای جدید  سرکار خانم سهیلا فتح الهی دانلود
04 دستورالعمل کار با اتوکلاو و انکوباتور  جناب آقای دکتر رضوانی دانلود
05 کنترل کیفی ابزار پایه  جناب آقای دکتر رضوانی دانلود
06 اصول صحیح انجام آنتی بیوگرام  جناب آقای دکتر مهاجری دانلود

 

 

  در صورت بروز مشکل میتوانید با آقای  مهندس شاهمرادی   تماس داشته باشید